<  ˆ  >
Activiteiten Geelprodukt 2018

De Stichting is bezig met de uitbreng en verkoop van de productie Anne & Jean-Paul, onze wereld van Leendert Pot. Deze nieuwe film over Anne, zij heeft Downsyndroom is een vervolg op de stichting de eerste film over haar die de stichting 27 jaar geleden heeft geproduceerd. De productie is in samenwerking met Christian Popp, YUZU Production Parijs, Stichting Down Syndroom en KRO-NCRV.

Evelien Veenhuizen en Leendert Pot hebben een prachtige serie van 7 korte documentaires gemaakt met leerlingen van het Calvijn College onder de gemeenschappelijke titel Niet zonder onsb>. Met de makers kijkt Stichting Geelprodukt wat er verder met deze serie gedaan kan worden.

Voor Veel zeggend (in kast) is het ontwikkeling en pre-productie in volle gang. Afhankelijk van het moment waarop de financiering rond is, dus van de termijnen die fondsen hanteren zal de uitvoering van het project begin of medio 2019 van start kunnen gaan. Veel zeggend is een project met Anja Hiddinga waarin jongeren via raps in gebarentaal reageren op de geschiedenis van gebarentaal in Nederland (archiefmateriaal van interviews met de twee mannen die elkaar daarover in de haren vlogen) en over hun ervaringen met doofzijn nu en hun toekomstdromen. Bij dit project is ook een online-platform voorzien dat blijvend de taalvernieuwing kan stimuleren.

De laatste violen is een project van Leendert Pot over zigeunermuziek met een jonge en zeer talentvolle primas als hoofdpersoon. Het bestuur vindt het een mooi en goed plan dat alles in zich heeft om een mooi gelaagd verhaal te vertellen. Het is een project waarvoor een lang adem nodig is. De uitdaging is een vorm te vinden die recht doet aan het onderwerp en die voor financiers overtuigend is. Vooralsnog is er geen tijdsdruk.

Ergens in de prairie is de nieuwe titel van het filmplan van Jan Ketelaars. Onderwerp zijn Native Americans die met behoud van eigen cultuur en waarden succesvol willen zijn in de Amerikaanse samenleving. Dit bijzondere plan is heel actueel en relevant, gezien de waarden waarom het gaat zoals het behoud van de aarde en haar natuurlijke reserves, klimaatverandering,. Tegelijk heeft plan veel filmische kwaliteit. De realisatie van het plan is in 2019-20 voorzien. Voor de productie wordt in eerste instantie de nadruk gelegd op de filmische kwaliteit