<  ˆ  >
Beleid & doelstelling

Beleid
Stichting Geelprodukt wil, conform de statuten, (audio)visuele kunst, documentaire en films mogelijk maken door plannen en uitvoering te ondersteunen en/of te (co)produceren.
Het gaat daarbij vooral onderwerpen op cultureel en/of sociaal vlak.

 

De doelstelling van de stichting luidt, zoals geformuleerd in statuten.

Statuten geelprodukt

Mocht u geinteresseerd zijn in de statuten, dan zijn deze opvraagbaar bij film@geelprodukt.nl