<  ˆ  >
BESTUUR
Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Laurine ter Keurst
Penningmeester: Michel Schöpping
Secretaris: Huub Grooten

Het bestuur krijgt geen vergoeding voor het bestuurswerk.
Alle beloningen die aan derden worden uitgekeerd zijn op projectbasis en zijn in de regel terug te vinden in de projectbegrotingen.