<  ˆ  >
Plannen Stichting Geelprodukt 2019-2020
Lopende projecten

Voornemen is de documentaire Anne & Jean-Paul, onze wereld verder te verkopen en distribueren, via NPO Sales, in samenwerking met YUZU-film en waar zich mogelijkheden voordoen. De vertoningen in bioscopen in Frankrijk lijken gestaag door te gaan.

Voor de serie van zeven korte documentaires Stap er maar op af! over en met het Calvijn College in Amsterdam-West is het plan deze verder te distribueren.

Nieuwe projecten ontwikkelen en produceren

Voor Veel zeggend (in kast) is het ontwikkeling en pre-productie in volle gang. Afhankelijk van het moment waarop de financiering rond is, dus van de termijnen die fondsen hanteren zal de uitvoering van het project begin of medio 2019 van start kunnen gaan. Veel zeggend is een project met Anja Hiddinga waarin jongeren via raps in gebarentaal reageren op de geschiedenis van gebarentaal in Nederland (archiefmateriaal van interviews met de twee mannen die elkaar daarover in de haren vlogen) en over hun ervaringen met doofzijn nu en hun toekomstdromen. Bij dit project is ook een online-platform voorzien dat blijvend de taalvernieuwing kan stimuleren.

De laatste violen is een project van Leendert Pot over zigeunermuziek met een jonge en zeer talentvolle primas als hoofdpersoon. Het bestuur vindt het een mooi en goed plan dat alles in zich heeft om een mooi gelaagd verhaal te vertellen. Het is een project waarvoor een lang adem nodig is. De uitdaging is een vorm te vinden die recht doet aan het onderwerp en die voor financiers overtuigend is. Vooralsnog is er geen tijdsdruk.

Ergens in de prairie is de nieuwe titel van het filmplan van Jan Ketelaars. Onderwerp zijn Native Americans die met behoud van eigen cultuur en waarden succesvol willen zijn in de Amerikaanse samenleving. Dit bijzondere plan is heel actueel en relevant, gezien de waarden waarom het gaat zoals het behoud van de aarde en haar natuurlijke reserves, klimaatverandering,. Tegelijk heeft plan veel filmische kwaliteit. De realisatie van het plan is in 2019-20 voorzien. Voor de productie wordt in eerste instantie de nadruk gelegd op de filmische kwaliteit

Bestuur Stichting Geelprodukt