<  ˆ  >
Plannen Stichting Geelprodukt 2019-2020
Lopende projecten

Voornemen is de documentaire Anne & Jean-Paul, onze wereld verder te verkopen en distribueren, via NPO Sales, in samenwerking met YUZU-film en waar zich mogelijkheden voordoen. De restjes vertoningen in bioscopen in Frankrijk mogelijk te maken.

Voor Veel zeggend (in kast) is de productie begonnen. Veel zeggend is een project met Anja Hiddinga waarin jongeren via raps in gebarentaal reageren op de geschiedenis van gebarentaal in Nederland (archiefmateriaal van interviews met de twee mannen die elkaar daarover in de haren vlogen) en over hun ervaringen met doofzijn nu en hun toekomstdromen. Bij dit project is ook een online-platform voorzien dat blijvend de taalvernieuwing kan stimuleren.

Nieuwe projecten ontwikkelen en produceren

De laatste violen is een project van Leendert Pot over zigeunermuziek met een jonge en zeer talentvolle primas als hoofdpersoon. Het bestuur vindt het een mooi en goed plan dat alles in zich heeft om een mooi gelaagd verhaal te vertellen. Het is een project waarvoor een lang adem nodig is. De uitdaging is een vorm te vinden die recht doet aan het onderwerp en die voor financiers overtuigend is. Vooralsnog is er geen tijdsdruk.

Conflicting Roots is de nieuwe titel van het filmplan van Jan Ketelaars. Onderwerp zijn Native Americans die met behoud van eigen cultuur en waarden succesvol willen zijn in de Amerikaanse samenleving. Dit bijzondere plan is heel actueel en relevant, gezien de waarden waarom het gaat zoals het behoud van de aarde en haar natuurlijke reserves, klimaatverandering. Tegelijk heeft plan veel filmische kwaliteit. Meer research is nodig en zal in 2019/2020 gedaan worden.

Bestuur Stichting Geelprodukt